O nama

Udruženje Forum za primenjenu istoriju (FPI) predstavlja neformalnu platformu za produkciju znanja i javnu medijaciju istorije. Naš cilj je da podstičemo istorijsko učenje i javni diskurs o kontroverznim, prećutkivanim ili potisnutim događajima u istoriji i da na taj način omogućimo svim članovima društva da aktivno učestvuju u stvaranju jedne “istorije odozdo”. Sa našim aktivnostima podržavamo istraživanje i kritičku diskusiju o istorijskim događajima i idejama, i obrazujemo o društvenom i političkom potencijalu sećanja i istoriografije. Na ovaj način istorija postaje praktično sredstvo za menjanje društvene realnosti i može se koristiti – na kritičan način – u borbi za emancipaciju i socijalnu transformaciju.

Za više informacije o našim aktivnostima posetite blog Istorija u pokretu: fpi.rs/blog

Forum za primenjenu istoriju osnovan je 2013. godine u Beogradu sa idejom da izgradi održivu strukturu za aktivnosti koje su realizovane u okviru inicijative Poseta Starom sajmištu / starosajmiste.info koja postoji od 2010. godine sa ciljem da edukuje o prošlosti i sadašnjosti nekadašnjeg koncentracionog logora Sajmište, koje danas predstvalja zaboravljeno mesto Holokausta u Srbiji.

Posetite sajt projekta Poseta Starom sajmištu: starosajmiste.info

*
* *


About us

The citizens association Forum for Applied History (FAH) is an informal platform for knowledge production and public mediation of history. Our objective is to encourage historical learning and public discourse about controversial, hidden or suppressed events in the past and this way to enable all members of society to actively participate in the creation of a “history from below”. Through our activities, we foster research and critical discussion of historical events and ideas, and educate about the social and political potential of memory and historiography.
We believe that in this way, history can become a practical tool that affects the present, and we can use it – in a critical way - in our struggles for emancipation and social transformation.

For more information about our activities visit our blog History in motion: fpi.rs/blog

Forum for Applied History was founded in 2013 in Belgrade to create a sustainable structure for the activities of the initiative A visit to Staro sajmište / starosajmiste.info that started in 2010 with the aim to raise awareness about the former Sajmište camp, an almost forgotten place of the Holocaust in Serbia. The online project about the Nazi concentration camp “Sajmište/Semlin” in Belgrade is online since 2011.

Visit online project A visit to Staro sajmište: starosajmiste.info

*
* *>> BLOG "Istorija u pokretu"

>> starosajmiste.info

* Forum for Applied History * Forum za primenjenu istoriju * Forum für Angewandte Geschichte * Forum per la Storia Applicata *