Автовишки – да инвестирате в покупка или да наемете? Кой е по-рентабилния вариант?

Възможността да се развива всякакъв бизнес у нас никак не е малка. За предприемачите е важно да намерят своето призвание и продуктова ниша, която да им помогне да реализират добър доход. Един от най-развитите сектори след падането на Социализма у нас е строителния бранш. Непрекъснатото обновяване на сгради, строителството на нови, както и всякакъв вид реконструкции и ремонтни дейности са свързани именно с достатъчно много работа в бранша. Какво ще кажете за отдаването под наем на автовишки? Това е един наистина успешен бизнес, особено в градовете, в които строителните и ремонтни дейности са  доста добре развити. Спецификата на техниката е предпоставка много строителни фирми да наемат съоръженията, а не да инвестират в тяхната покупка. Причините за това са няколко. На първо място влагането на средства в техника, която не се използва в ежедневните дейности, а в някои определен етап от строителството е наистина нерентабилно. Това на практика означават затворени пари, които предприемача може да вложи в друга, която по-често използва в работатавтовишкиа си. Освен това не само инвестицията е главен детайл. Оказва се, че за да притежавате такава автовишка е нужно да има и специално обучен персонал за нейното управление.  Това са оператори, които са високо квалифицирани. Те преминават базово и последващо опреснително обучение, което да гарантира ефективното управление и използване на автовишките. Поради габаритните размери на техника друг елемент, който трябва да се предвиди е нейното съхраняване. Изискванията са място за паркинг, което да гарантира ограничен достъп до автовишките, както и това да бъдат максимално предпазени от набези на крадци и климатични условия също са елемент на добра преценка. На практика това са трите главни причини, поради които строителния бранш се насочва основно към наем на автовишки като вариант, който е достатъчно рентабилен и осигурява нужното за да извърши дадена работа или дейност. Защото ако направите калкулация на разходите, които ще бъдат направени се оказва, че ако не се натоварва максимално съоръжението е нерентабилно такова да се поддържа.

Фирма Верина разполага с автовишки, които отдава под наем на своите партньори. Поддържането в идеално техническо състояние на машините, както и осигуряване на квалифициран оператор се гарантират със сключването на наемния договор. Автовишките са необходими при извършване на ремонтни дейности на улично осветление, монтаж и демонтаж на рекламни табели, монтаж на климатични системи, строителни дейности  и много други. В зависимост от нуждите на клиента Верина предоставя автовишки с различна дължина на стрелата, което да даде възможност за качествено изпълнение на съответната ремонтна или монтажна дейност.