Как фермерите се справят с ерозията на почвата и нейното обогатяване?

15Jun - by dnrsfpiad - 0 - In Други наши публикации

С цел да се избегне ерозията на почвата напоследък стопаните започнаха да използват инвентар от рода на продълбочители, с които наистина се постигат доста добри резултати. Факта, че засушаването и наводняването на площите е един от съществените проблеми, които имат пръст в това добивите да не бъдат достатъчно добри като качество и количество. Затова обработките на почвата следва да бъдат максимално правилни и ефективни, че да се постигнат задоволяващи резултати. Продълбочителите са прикачен инвентар, който може да се използва както за малогабаритни трактори така и за по-големи в зависимост от желаната работна ширина на рамото. Дълбочината , на която навлизат чизелите в почвата може да достигне до 1.8 метра дълбочина. На практика това спомага да се предотврати така наречената ерозия и получаване на твърд слой под основния, който се обработва с друг вид прикачна техника.

Почвообработката е процес, който изисква не само прецизност , но и качество. Освен традиционните дейности много от фермерите напоследък започнаха да търсят продълбочители, именно поради това, че почвата започна да губи своите качества от прекалената суша или наводнителни процеси от проливните дъждове. Когато има по-голяма дълбочина при дейностите и третирането на почвения слой с добра механизация то се избягват образуването на твърд слой, който на практика е причината за погубването качествата и плодородието на почвата. Идеята е да се нормализира и до известна степен намали натоварването на почвата и това се постига именно с продълбочителите, които с регулирането на с.дълбочината могат да свършат чудеса.

Характеристиките на този модерен инвентар наистина правят доста добро впечатление на стопаните. С тях с постига не просто добра почвена обработка, а напълно подновяване и обогатяване на слоя с влага, кислород и други природни действия. Дори продължителните суши няма да бъдат толкова страшни, защото във вътрешността си почвата има достатъчно запаси, които да поддържат растенията в състояние, което да бъде благоприятно до тяхното узряване и развитие.  Спецификата на работа на продълбочителите не само , че успешно намалява ерозията и загубата на хранителни запаси от почвата, но и действително осигурява доста добро обработване. Фрезоването и дори дълбоката оран не могат да постигнат такава производителност. Едновременното съчетаване на няколко почво обработващи дейности носи наистина добри резултати.

Селскостопанския инвентар, който днес фермерите използва цели да се работи комбинативно и надеждно. Инвестирането в техника и прилежащите ѝ прикачни инвентари като продълбочители, фрези, плугове и други е наистина фактор, който спомага на фермерите да се развиват достатъчно успешно в сектора, в който работят. Посетете Агропът2011 и намерете това, от което се нуждаете.