Какво е необходимо да знаете за регисграцията на фирма?

14Dec - by dnrsfpiad - 0 - In Бранш : Финанси и Кредит

регистрация на фирма

Срещу символична сума можете да използвате услуги за регистрация на фирма. Това определено би ви спестило време, нерви и груби грешки при попълването на документите. На практика това, от което си струва да се възползвате и професионалните съвети, които са свързани с избора на типа търговско дружество, ползване на данъчни облекчения и други привилегии. Има някои тънкости, които се отнасят до регистрацията на фирми и с тях ще ви запознаем в днешната тема. Ако обмисляте стартиране на собствен бизнес, но все още не сте проучили нещата с регистрирането на търговско дружество и необходимите документи, които следва да подготвите то с професионални счетоводни услуги бихте могли да си гарантирате коректно отношение, експедитивност и качество.

Ползи от професионална регистрация на фирми

Може би и вие се лутате сред набора от възможности за стартиране на собствен бизнес. Имате идеи, но документалната част на нещата не ви е много добре позната. Определено това би ви коствало доста средства, нерви и грешки, които в последствие да рефлектират върху развитието на дейността ви.

Първото, което е необходимо да имате предвид е, че регистрацията на фирма отнема между 1 и 3 дни. За да е оптимално кратък срока и да не се налага да губите време не се колебайте да се възползвате от професионални счетоводни услуги. Това е вашата гаранция, че независимо от това какво търговско дружество ще се регистрира имате на разположение шанса да бъдат изчистени и елиминирани всякакви потенциални грешки, които касаят подготовката на документи, които следва да бъдат представени в Търговския регистър.

Какво представляват професионалните услуги по регистрация на фирми? Това, което получавате са:

 1. Консултация с юрист;
 2. Консултация със счетоводител;
 3. Предоставяне на съвети, които могат да спестят на бизнеса ви доста разходи в хода на работа;
 4. Ще бъде дадено разяснение относно редица важни неща, касаещи набора от документи, които следва да бъдат предоставени при извършването на регистрация на фирма.

Накратко пестите време и получавате ценни съвети за регистриране на търговско дружество според спецификата на неговата дейност както и това дали ще бъде еднолично или пък основните акционери са съдружници.

Как да изберете подходящото дружество?

бизнес

Един от основните проблеми, които срещат хората, на които им предстои стартиране на собствен бизнес е да избера под каква форма на търговско дружество да работят т.е. какъв тип да е фирмата, която ще регистрират. Вариантите не са малко и действително за да се вземе решение е необходимо да се направи анализ на ползите и негативите от това да се работи под абревиатурата на дадено търговско дружество. Пред предприемачите стои въпроса дали да избера:

 1. ЕТ;
 2. ЕООД;
 3. ООД;
 4. СД;
 5. АД или друг тип търговска дружество.

Преди всичко е необходимо да се направи различа между това дали се касае за едноличен собственик на капитала, дали лицето ще отговаря солидарно с финансовите ангажименти на фирмата си или ще има съдружник, който участва с определен капитал. Точно на тези въпроси, които ви вълнуват могат да отговорят професионалистите, предоставящи услуги, които са свързани с регистрацията на фирма.

Необходими документи, които следва да представите при регистрацията на фирма

Има пакет от документи, които следва да се подадат в Агенцията по вписванията за да се регистрира едно търговско дружество. Това са:

 1. Бележка за внесен капитал. Трябва да знаете за съответните търговски дружества какъв е минимума за да можете да покриете условието за коректно внесенкапитал;
 2. Спесимен. Това е така наречения образец от подписа на лицето, което ще управлява дружеството;
 3. Учредителен акт, в който се описват всички точки, които се отнасят до типа дейност и дали се касае за едноличен собственик или ще бъдат няколко;
 4. Учредителен протокол, в който се описват взетите решения от учредителното събрание както и се описва точния дневен ред на провеждането му;
 5. Решение за назначаване на едноличния собственик или някой от собствениците на капитала като управител;
 6. Заявление за регистрация на фирма, което е по образец;
 7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Касае  истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от лицето, което подава заявлението заявителя;
 8. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР, която с представя в случай, че ползвате услугите на упълномощено лице;
 9. Заявление за запазване името на фирма. Имайте предвид, че такова не е необходимо, тъй като в момента на пускане на заявлението за регистрация можете да направите справка дали избраното от вас име е свободно;
 10. Лиценз или разрешение в случай, че дейността на фирмата го изисква.

Това са основния пакет от документи, които следва да изготвите при положение ,че желаете да развивате собствен бизнес. При необходимост от насоки и съвети както и търсене на отговори, касаещи спецификата на дейността е добре да имате предвид, че професионалните счетоводни услуги, които можете да използвате биха ви спестили доста главоболия, нерви и време. Ето това са достатъчни аргументи да се доверите на Кей енд Джи файнанс за изготвяне на пакета от необходими документи за регистриране на търговско дружество.