Какъв шофьорски курс трябва да преминете за да управлявате малък или голям автобус?

31May - by dnrsfpiad - 0 - In Бранш : Автомобили

Да си шофьор на пътнически автобус е призвание, отговорност и професия, за която трябва да имаш наистина добра подготовка. Но дали днес автошколите имат ресурса да предоставят тази услуга на кандидатите? В какво точно се състои самото обучение и всеки ли би могъл да запише такъв курс и да застане зад волана за да превозва пълен с деца автобус или хора на различна възраст? На тези въпроси ще се постараем днес да отговорим в днешната статия. И така, като се има предвид, че курсовете, които дават право на водачите да извършват пътнически превози се класифицират в две категории D и D1 ще започнем с по-ниската категория, която е с абревиатура D. Мнозина правят разликата между тези два курса като наричат единия курс за малки , а другия правоспособност за големи автобуси. Ако трябва да бъдем по-конкретни обаче можем да кажем, че законодателя е разделил тази категории за шофьорски курсове според броя на пътниците, които ще се возят в автобуса. И така при категория D това са не повече от 16 човека, като тук не влиза мястото на водача на превозното средство. Но преди да застане зад волана на малкия автобус или микробус задължително се преминава курс, който дава правоспособност за извършване на така дейност. Записването за такова обучение не е безконтролно и всеки един от кандидатите трябва да отговаря на определени критерии. Възрастовата граница започва от 21 години. Не може лице, което не е навършило тази възраст  да бъде записано на такъв шофьорски курс. Освен това се изисква преди да категория Д1пристъпи към този курс кандидата да има завършен такъв от категория С и не по-малко от една година да е стажувал в тази категория. Естествено е трудно доказуемо дали реално водача е шофирал съответното превозно средство от категория С и така е придобил повече увереност с тежкотоварните автомобили. Но всъщност законодателя приема, че щом притежава нужната категория кандидата може да запише и категория D. Да запишеш такъв шофьорски курс за голям автобус или малък трябва да бъде много добре обмислено решение. Ако не смятате това да става ваша професия то наистина се обезсмисля да правите такава инвестиция. Затова преди да се свържете с конкретен инструктор или автошкола предварително си начертайте план за действие.

Ако кандидата отговаря на изискванията за записване – има една година стаж от както е получил свидетелство за правоуправление на тежкотоварен автомобил, навършил е 21 години и притежава минимум основно образование, то може да се пристъпи към фактическо изпълнение на самото обучение. Но и тук има доста акценти, които е добре да знаете. Тъй като тук отговорността, която носи шофьора е наистина много голяма още едно от изискванията е наличието на издържан психотест. Преди години се гледаше с насмешка на това удостоверение и то считаше само за лист хартия от общия набор от документи, които кандидатите за шофьори на малки и големи автобуси предоставяха, но днес получаването на този документ се разрешава със строгостта на закона. Такова удостоверение се издава единствено от лицензирани лаборатории, които имат право да дават становище за психическото състояние на водачите. Смисъла на този тест е да се установи дали лицето отговаря на изискванията за бързина на реакциите, адекватно и спокойно поведение в екстремни и сложни ситуации, дали осъзнава реалната отговорност, която носи за хората, които превозва в автобуса. Независимо дали става въпрос за категорията за големи или малки автобуси това е едно от важните условия, на които всеки един от шофьорите трябва да  отговарят.

Не е лесно да станеш водач на превозно средство, което извършва пътнически превози. Модулите, които се изискват по закон за придобиване на тази категория са два – практика и теория. Логично е да се започне с теоретичния изпит, който е в хорариум, който е съобразен с изискванията на Закона. След преминаване на часовете, които запознават курсистите с общите правила и техните отговорности и задължения се провежда вътрешен и външен изпит. Единствено онези кандидати за шофьори на автобус, които успешно получат нужния брой точки от изпита по теория имат право да преминат и практическото обучение. практиката от своя страна задължително се провежда първо на полигон и след това в интензивния трафик на града. Полигона е за овладяване на видовете маневри и изискуеми фигури, които всеки курсист трябва да може да прави. Когато инструктора установи, че асовете за полигон са достатъчно и водача може да влезе в трафика на града тогава се пристъпва към управление на превозното средство за обучение в градска среда. При вземане на всички асове от практическия модел се насрочва изпит по практика, който също преминава през полигон и градски трафик.автобус малък

Получаването на свидетелство за правоуправление на малък автобус, наречен още категория Д1 се извършва единствено след събирането на пълния набор от изискуеми документи, преминато успешно обучение и изпити. Важно е бъдещите шофьори на автобуси наистина да осъзнават високата отговорност, която носят за живота и здравето на хората, които превозват. Едва тогава те могат да бъдат наречени наистина добри шофьори. Много голямо значение има самото обучение, личната компетентност на инструктора и начина, по който той предава своите умения и знания на курсистите си.  Това е една от причинете да няма толкова много автошколи, които предлагат такъв шофьорски курс, поради факта, че те не просто трябва да имат добре обучени инструктори и преподаватели, а да разполага с материална база и ресурс да предложат наистина качествено и законосъобразно обучение. Конкуренцията при шофьорските курсове за леко автомобили, тежкотоварни автомобили, автобуси е голяма и наистина е важно, когато избирате обучаваща институция  да имате високи критерии към нея. Лоялно, компетентно и професионално отношение ви гарантира, че наистина ще придобиете тази категория като свое призвание и спокойно можете да се развивате в тази професия. Не е важна само цената, а това, което реално получавате. Защото да си шофьор на автобус не означава само да притежавате заветното свидетелство, а наистина да имате нужната компетентност и да поемете отговорността за адекватно и спокойно пътуване на хората, които се качват в автобуса, който управлявате. Пожелаваме Ви безаварийно шофиране!