За какво да внимаваме при смяната на водомери в жилищата си?

Поддръжката на едно жилище има няколко критични точки, които могат действително да създадат сериозни неприятности. Практиката показва, че в старите жилищни блокове в София необходимостта от смяната на водомерите поради амортизация и неточно отчитане са изключително високи. Ролята на водопроводчиците в случая е решаваща, но за жалост не всеки от тях има правомощията да демонтира и монтира нов измервателен уред. Да се постави един водомер не е толкова сложно, но съобразно изискванията, които има доставчика на вода в София, а също и дружествата в цялата страна са свързани с това да се предложи такава услуга, която е лицензирана. Затова в търсене на едно добро решение се оказва напълно приоритетно избора на фирма да е съсредоточен върху нейния лиценз и възможност за предоставяне на законосъобразна услуга.

Преди да се пристъпи към поставяне на нов водомер има няколко стъпки, през които задължително следва да преминете. Става въпрос за това, че на първо място е необходимо да се установи причината за извършения ремонт. Два са основните показатели, които са предпоставка за подмяната на измервателните устройства. Първия е тяхната морална амортизация и настъпване на срока за поставяне на нов, а втория мотив може да се окаже дефектирал водомер, който не отчита коректно разхода на вода на домакинството през месеца. Това са двата основни показателя, които могат да бъдат причина за търсенето на лицензирана фирма от София, която да демонтира дефектния и да монтира работещ и коректен такъв. Така, че повода да търсенето на ясен, което предполага пристъпването към втората ви задача. След като е установен проблема е време да се направи анализ на офертите за поставяне на водомери София. Ако се налага например цялостна смяна на всички водомери в блока е препоръчително да се свържете с фирма, която разполага с достатъчно служители, които при добра организация могат да се справят за кратък срок с ремонтните дейности. Идеята е да се елиминират неудобствата и наистина да се вземат сериозни ангажименти за предлагане на качествена и изгодна услуга. А когато водомерите са много на брой то и цената за тяхната подмяна ще бъде значително по-изгодна.Водомер

Ролята на наемането на лицензираната фирма е не само да се гарантира ангажираност на екипа, но същевременно с това да отпаднат и не малко ангажименти на домакинствата по отношение на узаконяването на поставения нов водомер. Работата на специалистите е да спазят всички нормативни уредби на дружеството Софийска вода АД като всяко едно действие от тяхна страна се описва в съответния протокол. Освен това като се има предвид това, че водомерите имат серийни номера и пломба точно това прави работата на експертите водопроводчици толкова важна и решаваща. Независимо от спецификата на работата те следва и документално и коректно да оформят съответните приемо-предавателни протоколи, които след това се предават в дружеството доставчик. Целия процес наистина е сериозен и много важен. С наемането на лицензирана фирма, която да постави новите водомери в жилището ви в София наистина спестявате пари и допълнителни ангажименти, тъй като вашата основна задача е свързана с това да наемете лицензиран екип и да им възложите изпълнението на услугата.

Предложението за изгодни и добри оферти днес идва от ВиК Хелп София – фирма с достатъчно опит и най-важното валиден лиценз от Софийска вода АД за извършване на услугата ,свързана с поставянето на водомери в жилищни и индустриални сгради. Определящо е да се вземат под внимание всички онези детайли, които ще донесат спокойствието в ежедневните ви битови потребности, а правилно отчитащия водомер със сигурност е един от тях. Изберете фирма, вариант за нов водомер и платете съответната цена за услугата. Всъщност до тук се свеждат вашите отговорности по отношение на това да се справите с проблема по демонтаж и поставяне на нов водомер.