Икономика – вътрешно потребление на България – Важни отрасли.

Стопанството в България, или с други думи нейната икономика